Hidrofor Denge Tankı Hesabı

Hidrofor denge tankı seçimi yapabilmek için belirlenmesi gerekenler basınç sınıfı, hacim ve ön gaz basıncıdır;

 

Basınç Sınıfı Hesabı :

Seçilecek tankın basınç sınıfı birlikte çalışacağı hidroforun özelliklerine bağlıdır. Hidrofor denge tankları 6-10-16-25 Bar işletme basınçlarında üretilmekte ve işletme basıncının %50 üzerinde test edilmektedir.

 

Bu durumda seçilecek tankın işletme basıncı, hidrofor pompasının maksimum basıncından büyük olmalıdır.

 

Ptankişletme ≥ Ppompamaks

 

Örneğin, hidrofor pompasının maksimum basıncı (kapalı vanada) 7 Bar ise seçeceğimiz denge tankının işletme basıncı 10 Bar olmalıdır.

 

 

Hacim Hesabı :

Seçilecek tankın nominal hacmi birlikte çalışacağı hidroforun özelliklerine ve uygulama şartlarına bağlıdır.

 

Hacim belirlenmesinde genellikle motorların şalt sayısının sınırlandırılması kriteri baz alınmaktadır. Yüksek şalt sayısı elektrik motorunun, pompa aksamının, basınç şalterinin ve pano içindeki kontaktörler gibi diğer elektromekanik ekipmanın kullanım ömrünü kısaltmakta ve yüksek demeraj akımından dolayı elektrik sarfiyatının artmasına sebep olmaktadır.

 

Bu nedenle mümkün olduğunca büyük hacimli tank kullanılması işletim ekonomisi ve kullanım ömrü açısından tavsiye edilmektedir.

 

Seçilmesi gereken tankın asgari nominal hacmi VN ;

 

VN ≥ 0,33 x Qmaks x ( Hüst + 1 ) / ( ( Hüst – Halt ) x S )

 

formülüyle hesaplanabilmektedir.

 

Seçilen genleşme tankının işletme şartlarında depolayabileceği basınçlı su yani faydalı su hacmi VF ;

 

VF = VN x ( Hüst – Halt ) / ( Hüst + 1 )

 

formülüyle hesaplanabilmektedir.

 

VN : Tankın asgari nominal hacmi (litre)

Qmaks : Her bir pompanın Halt basınçta verdiği debi (m3/h)

Hüst : Hidroforun üst basıncı (bar)

Halt  : Hidroforun alt basıncı (bar)

S  : Hidroforun amaçlanan şalt sayısını (1/h)

V: Depolanabilen faydalı su hacmi (litre)

N  : Motor gücü          

 

Elektrik motorları için tavsiye edilen azami şalt sayıları ( S );

 

N ≤ 1,5 kW için S ≤ 80 1/h

N ≤ 3,7 kW için S ≤ 60 1/h

N ≤ 7,5 kW için S ≤ 30 1/h

N ≤ 15  kW için S ≤ 20 1/h

N ≤ 18  kW için S ≤ 15 1/h

 

Dalgıç pompaların hidrofor olarak kullanıldığı durumlarda, genleşme tankının hacmi mümkün olduğunca büyük seçilmeli ve dalgıç tip elektrik motorların şalt sayısının aşağıda gösterilen değerlerin üstüne çıkmaması sağlanmalıdır.

 

Dalgıç motorlar için tavsiye edilen azami şalt sayıları ( S );

 

N ≤ 5,5 kW için S ≤ 20 1/h

N ≥ 7,5 kW için S ≤ 15 1/h

 

ve bir gün boyunca oluşacak şalt sayısı; S ≤ 80 – 100 1/gün olarak gerçekleştirilmelidir.

 

Ön Gazı Basıncı Hesabı :

Tankta olması gereken ön gaz basıncı p0, birlikte çalışacağı hidroforun işletmeye alınması sırasında

 

p0 = 0,9 x Halt

 

olacak şekilde, yani hidroforun devreye girme basıncından yaklaşık %10 daha düşük seviyede ayarlanmalıdır.

 

Tanklar, yeterli basınç kapasitesine sahip bir kompresörle mümkün olduğunca kuru hava basılarak basınçlandırılmalıdır.

 

Ön gaz basıncı kontrol edilirken ve genleşme deposuna hava basılırken, deponun içindeki su tamamen boşaltılmış olmalıdır.


.

© 2010 HidroTank Tüm Hakları Saklıdır. Creative Reklam Ajansı